LIFT komunikator → Komunikacijske rešitve za dvigala

Domofonska enota LIFT komunikator (RP DOM01L) je namenjena vgradnji v dvigala za prevoz oseb. Če dvigalo ne deluje, omogoča pogovor med osebo v dvigalu in nadzornim centrom. Narejena je v skladu s priporočili EN.

Domofonsko enoto lahko naročite s samostojno sprednjo ploščo ali pa brez nje za vgradnjo v že obstoječe kontrolne plošče dvigala. V obeh primerih je že vgrajena osvetlitev za simbola »klicanja« in »govora«, ki omogočata uporabniku tudi vizualni nadzor nad delovanjem naprave in statusom zveze z nadzornim centrom. Domofonska enota lahko kliče največ 4 klicne številke, ki jih nastavite s programiranjem. Poleg klicnih številk lahko programirate tudi glasnost zvočnika in časovne nastavitve, kot so dolžina pritisnjene tipke za sprožitev alarma, čas klicanja posamezne številke in maksimalna dolžina pogovora. 

Dodatno lahko na enoto priključite tudi zunanje simbole za »klicanje« in »govor« ali pa zunanje napajanje, s katerim okrepite svetilnost vgrajenih simbolov.

Vsi dodatni vhodi in izhodi v napravo so optično ločeni, kar omogoča priključitev tako potencialnih kot brezpotencialnih alarmnih tipk.

Sprednja plošča je zasnovana tako, da onemogoča poškodovanje zvočnika ali mikrofona z vtikanjem ostrih predmetov v reže na sprednji plošči. Prav tako je zvočnik dodatno zaščiten pred morebitnim polivanjem prednje plošče s tekočinami.