Ackermann → Sestrski klic

Podjetji Ackermann in Esser sta del uveljavljenega ameriškega koncerna Honeywell, hkrati pa sta v evropskem merilu vodilni na svojem področju.

Podjetje Ackermann je vodilni evropski proizvajalec opreme za bolnišnični sestrski klic. Rešitve, ki jih ponuja podjetje Ackermann omogočajo izvedbe sestrskega klica tako za manjše bolnišnice kot tudi za velike sisteme – klinični centri. Komunikacijske povezave med posameznimi oddelki so lahko tudi optične. Podjetje Ackermann izdeluje tako sistem sestrskega klica, prilagojen domovom za starejše, kot tudi opremo za varovana stanovanja.

Podjetje Esser pa ponuja sistemske rešitve na področju požarne varnosti objektov, s sistemom javljanja požarov in govornega alarmiranja. Sistem požarnega varovanja je lahko izveden v običajni, kabelski napeljavi, kot tudi v brezžični tehniki, kar poenostavi projektiranje in montažo požarnega sistema na objektih, kjer izdelava običajnih inštalacij ni možna ali pa bil strošek izvedbe prevelik (npr. objekti spomeniško-arhitekturne vrednosti ali objekti uvrščeni na seznam kulturne dediščine).

Inteligentni vmesniki omogočajo funkcionalno povezovanje tehnike javljanja požarov, govornega alarmiranja in sestrskega klica. Na ta način so zagotovljene celovite informacije o delovanju in spremljanju posameznih naprav.